Jdi na obsah Jdi na menu
 


KA 01

První klíčová aktivita

Inovace vzdělávacího programu Zahradní a krajinná tvorba

 

Jádro klíčové aktivity 01 je směrováno do inovací a prohloubení výuky v modulech akreditovaného oboru Zahradní a krajinná tvorba o nejnovější poznatky, tvorbu skript a výuku v německém jazyce a výuku vybraných přednášek s pomocí specialistů odborné praxe a zahraničních lektorů. Pro modul Informatika bude vytvořena e learningová učebnice, zvláště vhodná pro dálkové studium. Studenti VOŠ zahradnické budou skripta hodnotit, pedagogové si ověří zlepšené moduly formou dotazníků u cílové skupiny studentů VOŠZa. Jednotlivé kapitoly skript a zlepšení výuky bude diskutováno na jednání poradního sboru projektu, který je organizován dvakrát ročně. Klíčová aktivita je plánovaná na celé řešitelské období projektu tj. od 1.1.2012 do 31.12.2013. Nákladově se k této klíčové aktivitě váží osobní náklady, náklady na elektronické vydání skript, nákup GPS s výškoměrem a tloušťkoměr pro měření dřevin, dále nákup notebooků, včetně tiskárny a skeneru formátu A 3 pro modul Projekční blok a Zahradní tvorba. Pro modul Dendrologie a péče o dřeviny, kde plánujeme kvalitnější výuku v části zakládání vegetačních úprav na zpevněné ploše, plánujeme kromě vydání skript a tvorby videa i demonstrace zpevněných ploch na výukové ploše. V příloze u každého modulu je uvedeno kvalitativní prohloubení výuky buď vydáním skript nebo jiným opatřením. Pro modul Informatika bude zpracována e learningová učebnice.

Výstupem klíčové aktivity 01 je vyšší kvalita pedagogické práce na VOŠ vydáním a ověřením skript s názvy:  Krajinářství, autor ing. M. Ezechel, Sadovnické květinářství, autor Ing. M Malý, Ochrana rostlin, autor Ing. J. Štamberková, Aplikovaná botanika, Fytocenologie, autor Ing. J. Zichová, CSc., Dendrologie a péče o dřeviny,  autor Ing. M. Vlasák, PhD. Skripta plánujeme v rozsahu 150 stran s grafickou přílohou. E learningovou učebnici pro modul Informatika zpracuje Ing. J Tesař. Zlepšení o výuku v německém jazyce je představeno moduly Sadovnické květinářství, Zahradní tvorba a Projekční blok. Skripta Zahradní tvorba a Projekční blok budou obohaceny o tisky projektů z nově pořízené tiskárny a skeneru ve formátu A 3. Zkvalitnění modulu Management a marketing je postaveno na prohloubení znalostí o informace o dotacích ze strukturálních fondů pro mladé zahradníky. Průběžně ke každému modulu budou organizovány workshopy se studenty v aule školy, kteří tak budou motivováni k zájmu o zvolené studium.

 

Příspěvky

Poradní sbor

7. 12. 2012