Jdi na obsah Jdi na menu
 


KA 04

Čtvrtá klíčová aktivita

Studie spolupráce VOŠ zahradnické s vysokoškolským sektorem

 

Základem klíčové aktivity se stane tvorba studie s názvem Spolupráce VOŠZa Mělník s vysokoškolským sektorem, jejímž autorem bude řešitel této klíčové aktivity PhDr. Ladislav Pytloun, Ph.D. Součástí studie bude zevrubná komparace vzdělávacího programu VOŠZa Mělník s vybranými studijními programy zvolených vysokých škol s blízkým či obdobným oborem studia. Z toho bude následně vyvozeno doporučení, jaký studijní program příslušné vysoké školy má být vybrán pro účely uznávání studia absolventů VOŠZa, a to s cílem získání bakalářského vzdělání na VŠ ve zkrácené době jednoho roku. Studie bude obsahovat rovněž zásady organizačního zabezpečení celého procesu uznávání vzdělávání studia na VOŠZa příslušnou vysokou školou.

Do řešení budou zapojeny následující vysoké školy:

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity Praha

Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 ? Suchdol; děkan: prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.

Zahradnická fakulta v Lednici Mendelova univerzita v Brně

Valtická 337, 691 44 Lednice; děkan: doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.

Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice; děkan: prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc.

Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity Praha

Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 ? Suchdol, děkan: prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.

Institut tropů a subtropů České zemědělské univerzity Praha

Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 ? Suchdol, ředitel: prof. Ing. Bohumil Havrland, CSc.

Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Králova výšina 3132/7, 400 96 Ústí nad Labem; děkan: Ing. Miroslav Richter, Ph.D.

V prvním roce řešení projektu se shromáždí veškeré údaje a materiály, navíc dojde k průběžným jednáním mezi VOŠZa a zástupci příslušných vysokých škol, ve druhém roce řešení projektu bude zpracována vlastní studie s výslednými doporučeními, určenými cílové skupině absolventů VOŠZa Mělník denní a dálkové formy studia.

Výstup klíčové aktivity

Zpracování studie Spolupráce VOŠZa Mělník s vysokoškolským sektorem, která se stane podkladem pro zajištění možnosti vzájemného uznávání studia na VOŠZa příslušnou vysokou školou. Tím se umožní absolventům VOŠZa ve zkrácené době jednoho roku získat stupeň bakalářského vzdělání na příslušné VŠ (analogicky v denní i dálkové formě studia). Půjde přitom o nabídku, kterou absolventi VOŠ v následujících letech mohou využít. Jim bude určena i zpracovaná studie, již obdrží v posledním roce studia na VOŠZa Mělník jako podklad k následující volbě vysoké školy. Tato aktivita tak zvýší očekávaný zájem uchazečů o studium na VOŠZa Mělník a přinese jejich zdokonalení ve vzdělávacím procesu, neboť pro řadu z nich se stane studium na VOŠZa prostředkem k následující volbě příslušné vysoké školy s cílem získat bakalářský stupeň vysokoškolského vzdělání. Zásluhou toho budou tito absolventi lépe teoreticky, prakticky i po formální stránce prostřednictvím příslušné certifikace vybaveni pro uplatnění na trhu práce.

 

Příspěvky

Poradní sbor

7. 12. 2012