Jdi na obsah Jdi na menu
 


KA 05

Pátá klíčová aktivita

Zavedení monitoringu potřeb trhu práce pro absolventy VOŠ zahradnické

Absolvent Vyšší odborné školy zahradnické, který nemá zájem o další studium na vysoké škole, a studuje VOŠ především proto, že hledá uplatnění na trhu práce ve vlastní krajinářské firmě nebo ve vlastním zahradnictví, má zájem o informace z okruhu kariérového poradenství. V rámci této aktivity cílovou skupinu tj. pro studenty posledního ročníku denního a dálkového studia VOŠ zahradnické uspořádáme seminář s tématikou Dotace pro mladé zahradníky, kde je seznámíme s příležitostmi v Programu rozvoje venkova a v OP Životní prostředí.

Kariérové poradenství budeme poskytovat pro poslední ročník VOŠ zahradnické v průběhu celého řešení projektu, tzn. vysvětlíme na semináři nebo individuálně jak podat projektovou žádost na Státní zemědělský intervenční fond, který přijímá žádosti pro mladé zemědělce a zahradníky. Student bude seznámen nejen s příležitostmi jak získat nevratnou dotaci ve výši 1100 tis. Kč a s příklady dobré praxe pro mladé zemědělce, ale i ho naučíme sepsat si vlastní projektovou žádost. Dále uspořádáme burzu pracovních příležitostí pro cílovou skupinu studentů VOŠZa Mělník před ukončením studia ve spolupráci s významnými zahradnickými firmami.

Základním výstupem klíčové aktivity bude 100 proškolených studentů VOŠ zahradnické ve schopnostech vyššího uplatnění na trhu práce. Dále cílová skupina studentů VOŠZa Mělník bude se znalostmi dotačních příležitostí pro mladé lidi podstatně lépe připravena pro další profesní uplatnění. Kontrolovatelným výstupem této KA bude vydaný sborník ze semináře: Monitoring potřeb trhu včetně prezenční listiny. Dalším kontrolovatelným výstupem budou doklady o konkrétním kariérovém poradenství v průběhu řešení projektu.

 

Příspěvky

Poradní sbor

7. 12. 2012

 

Pozvánka na seminář 18.4.2012

10. 4. 2012